logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2562 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 และ 18 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อ - ขาย มันเส้นสะอาดของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 และ 18 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ซื้อ - ขาย มันเส้นสะอาดของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร กับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่างๆ จำนวน 13,800 ตัน 105,200,000 บาท ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

อ่าน 465 เวลา