logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 , 18 พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 , 18 พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 18 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 บ้านบูกาสาแลแม ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

อ่าน 488 เวลา