logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมในการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมในการประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

อ่าน 470 เวลา