logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 ,18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์บริการหัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จำกัด พบปะให้กำลังใจสมาชิกฯ

นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17 ,18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สหกรณ์บริการหัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จำกัด พบปะให้กำลังใจสมาชิกฯ และมอบปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกเบื้องต้น เนื่องจากเมื่อเวลา 23:30 ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุเกิดไฟไหม้ ในส่วนของโรงงานสหกรณ์บริการหัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จำกัด ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย 25 ครัวเรือน โรงงานแปรรูปไม้ของสหกรณ์เสียหาย1หลัง รวมความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

อ่าน 254 เวลา