logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1/2563)

เวลา 09.00 น. นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 , 9 พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1/2563) โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

อ่าน 171 เวลา