logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มีนาคม 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8, 9

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 8, 9 พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8, 9 โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตาม รอบที่ 1 รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

อ่าน 413 เวลา