logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฎาคม 2562 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10, 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมือง แม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมีนายนพศร ศิลปจิตต์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการของสหกรณ์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10, 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมือง แม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมีนายนพศร ศิลปจิตต์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการของสหกรณ์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโดยให้สหกรณ์ยึดหลักอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างเคร่งครัดในการดำเนินงาน

อ่าน 328 เวลา