logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มิถุนายน 2564 คณะผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

คณะผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์

อ่าน 564 เวลา