logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ

อ่าน 184 เวลา