logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 , 18 พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 , 18 พร้อมด้วยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจ และการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จำกัด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยสหกรณ์ ได้รับลานเทปาล์ม ขนาด 260 ตารางเมตร 1 แห่ง และเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 50 ตัน 1 ชุด

อ่าน 501 เวลา