logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับจัดสรรรายการรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3ตัน จำนวน 2 คัน และปรับปรุงพื้นอาคารรวบรวมยางพารา ขนาด 894 ตรม.

ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับจัดสรรรายการรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3ตัน จำนวน 2 คัน และปรับปรุงพื้นอาคารรวบรวมยางพารา ขนาด 894 ตรม. กำชับให้กลุ่มฯ จัดดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

อ่าน 452 เวลา