สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ประธานในการประชุมวางแผนการส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทย โดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

เวลา 09.00 น. นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ประธานในการประชุมวางแผนการส่งผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทย โดยมีบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายอิทธิศักดิ์ กองคำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไปรษณีย์ จังหวัดน่าน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด และ ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

อ่าน 671 เวลา