logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คนที่ 1

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คนที่ 1 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนฯ และคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป โดยมี นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์ นางสาวอาริสา ตัณฑจินนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 221 เวลา