logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 63 เวลา