สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

26 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนางอุไร ทับเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับมอบรถยนต์ High-grade Hybrid Wagon รุ่น Toyota Alphard จำนวน 1 คัน จากรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY2014 for the Kingdom of Thailand ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนางอุไร ทับเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมรับมอบรถยนต์ High-grade Hybrid Wagon รุ่น Toyota Alphard จำนวน 1 คัน จากรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY2014 for the Kingdom of Thailand ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบหมายให้องค์การระบบความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation System: JICs) เป็นหน่วยงานจัดหาและส่งมอบรถยนต์ให้แก่หน่วยงานไทย จำนวน 17 คัน วงเงิน 172,372,000 เยน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานรัฐบาลไทยที่ได้รับการสนับสนุนรถยนต์ในครั้งนี้เพื่อใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

อ่าน 220 เวลา