logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำพื้นที่หนองจอก ณ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก แขวงกะทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำพื้นที่หนองจอก ณ อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก แขวงกะทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ดีใจที่วันนี้ได้มารับทราบปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หนองจอก มีนบุรี คลองสามวา และลาดกระบัง ซึ่งเป็นพี่น้องจำนวนมากที่กระทรวงเกษตรฯ จะต้องเข้ามาดูแล โดยเฉพาะพี่น้องที่ทำนาเป็นหลัก โดยปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในขณะนี้คือเรื่องน้ำ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการตามนโยบายและมติ ครม. ในการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ และขอยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขให้มีน้ำเข้าไปในไร่นาของเกษตรกรทุกคน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเข้าดำเนินการภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นในหน้าแล้ง และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วย

อ่าน 83 เวลา