สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 พฤศจิกายน 2564 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้เเละที่ดินในรูปเเบบนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่าน ระบบทางไกล (Zoom)

 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้เเละที่ดินในรูปเเบบนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่าน ระบบทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 อาคาร 3 ชั้น 1
 โดยที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบที่ดินที่เป็นของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการถอนสภาพที่ดินเปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินของรัฐตามกฎหมายเสร็จสิ้นเเล้ว เพื่อนำมาจัดที่ดินเพื่อการครองชีพตามลำดับต่อไป รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาการกำหนดเเนวทางเเละมาตรการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนในเเล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยมีผู้แทนหน่วยงานเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 129 เวลา