สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด พร้อมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมนุมฯ โดยมี นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

อ่าน 126 เวลา