สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตที่ 6 , 7 และนางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่

อ่าน 113 เวลา