สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 117 เวลา