logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะบุคคลในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะบุคคลในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ ประธานชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ดร.ยงยุทธ ปานสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ และคณะสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 100 เวลา