logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

16 มกราคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำลังใจแก่ชาวบ้านพร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพและเมล็ดพันธุ์พืชให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกล่าวมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันสินค้าฮาลาล และสหกรณ์ปลอดดอกเบี้ย
ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2564 จำนวน 8 อำเภอ 44 ตำบล 174 หมู่บ้าน ซึ่งสถานการณ์ทั่วไปคลี่คลายแล้วทั้ง 8 อำเภอ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก โดยทางจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว

อ่าน 168 เวลา