สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Meeting
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 และประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ รวมถึงพิจารณาคัดสรรผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 8 ท่าน ซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งท่านอนุกรรมการได้เสนอรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่าน 69 เวลา