สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2563 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกรมกำกับ ติดตาม และเร่งรัด

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่9/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรมที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกรมกำกับ ติดตาม และเร่งรัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 470 เวลา