สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาส 2(วาระต่อเนื่อง) เพื่อเร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำไตรมาส 2(วาระต่อเนื่อง) เพื่อเร่งรัดและติดตามการขับเคลื่อนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 125 เวลา