logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2564 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ตำบลห้วยชมภู อำเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ตำบลห้วยชมภู อำเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้รับฟังการบรรยาย พร้อมเยี่ยมชมอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (งบอุดหนุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่าน 44 เวลา