logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชาวบ้าน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชาวบ้าน ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9,13 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 70 เวลา