logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 เมษายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย “ฝายมีชีวิต” ทำดีเพื่อพ่อ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย “ฝายมีชีวิต” ทำดีเพื่อพ่อ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับและปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี ณ ฝายชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

อ่าน 50 เวลา