logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 เมษายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ซึ่งเป็นการปลูกกัญชาต้นแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพิ่มเติม โดยวิจัยสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมุ่งหวังจะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และให้ประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา สำหรับในส่วนของโครงการนี้ เป็นโครงการระยะที่ 2 ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพรร่วมกันปลูก โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชาส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชา แจกจ่ายไปยังสถานบริการภาครัฐ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศอีกด้วย

อ่าน 65 เวลา