logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหารือทำความเข้าใจปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 113 เวลา