logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 มีนาคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ. พล.ท. ดร. วีระ วงศ์สรรค ประธานชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ รศ. พล.ท. ดร. วีระ วงศ์สรรค ประธานชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 103 เวลา