สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มีนาคม 2564 นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร (กฟก.) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร (กฟก.) โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

อ่าน 105 เวลา