logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

1 สิงหาคม 2560 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดเตรียมมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนจากขบวนสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นเงินประมาณสองแสนบาทเศษ

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดเตรียมมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม โดยได้รับการสนับสนุนจากขบวนสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นเงินประมาณสองแสนบาทเศษ ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำชับให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ โดยจะมีการสำรวจความเดือดร้อนเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

อ่าน 4541 เวลา