logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

13 กรกฎาคม 2560 จังหวัดจันทบุรี และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด นำโดยท่านพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด

จังหวัดจันทบุรี และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด นำโดยท่านพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันซื้อมังคุด จำนวน 6.6 ตัน เพื่อเร่งกระจาย สู่ผู้บริโภค ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

อ่าน 4151 เวลา