logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

บทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการ

1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ
2.แบบฟอร์มสำเนาชื่อผู้ลงนามล่วงหน้า ทำไม่ได้ เสี่ยงเสียหายแก่ราชการ
3.เป็นวิทยากรบรรยาแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต
4.แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา ... ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการ
5.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลารวมวันหยุดราชการ
6.เกษตรอำเภอทุจริตเงินช่วยเหลือ (น้ำท่วม) เกษตรกร
7.อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน เพราะเชื่อว่าเอกสารถูกต้อง
8.เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการ เพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ

 

อ่าน 3859 เวลา