กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาษาไทย English ถวายสัตย์ปฏิญาณ ออนไลน์
  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology)
 

อุดมการณ์สหกรณ์คือ "ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ (หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ) จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม"

 

******************
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078
อีเมล์
cpd@cpd.go.th