กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวน่ารู้

ข่าวน่ารู้
อุดรธานี ออกติดตามการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว (13 ม.ค. 2560)
อุดรธานี แจงเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (15 ธ.ค. 2559)
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จับมือสหกรณ์เตรียมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) ปี ๒๕๖๐ (โคเนื้อ) (15 ธ.ค. 2559)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (15 ธ.ค. 2559)
ยะลาขับเคลื่อนหมู่บ้านพื้นที่ระดับ 1 (พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง) (รุ่นที่2) (15 ธ.ค. 2559)
โครงการกระจายข้าวสารจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ (15 ธ.ค. 2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (14 ธ.ค. 2559)
ประชุมให้ความรู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร (14 ธ.ค. 2559)
อุดรธานี เร่งส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี (14 ธ.ค. 2559)
สหกรณ์จังหวัดสตูล ส่งเสริมกระบวนการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ (14 ธ.ค. 2559)
สหกรณ์การเกษตรร่วมกับภาคเอกชนส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ดขอนขาวแก่สมาชิก (14 ธ.ค. 2559)
สนง.สหกรณ์จังหวัดสตูล รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ (14 ธ.ค. 2559)
ยะลาขับเคลื่อนหมู่บ้านพื้นที่ระดับ 1 (พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง) (14 ธ.ค. 2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ชวนชาวตราด กินข้าวตราด ช่วยชาวนาตราด (14 ธ.ค. 2559)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมกิจกรรม“โครงการ ๙ ๙๙๙ ตามรอยเท้าพ่อ พลังสารภี ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ” (14 ธ.ค. 2559)
สสจ.ยะลา สร้างพลังขับเคลื่อนสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด (14 ธ.ค. 2559)
จ.อุดรธานี จับมือสหกรณ์การเกษตรเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 10 แห่งใน 9 อำเภอ (14 ธ.ค. 2559)
ช่วยเหลือ แนะนำ ในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ให้บริการปล่อยเงินกู้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบล นางั่ว (14 ธ.ค. 2559)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดเพชรบูรณ์ จำกัด (14 ธ.ค. 2559)
ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ จำกัด (14 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์