กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ (23 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (20 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (20 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (17 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาบุคลากรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" (15 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ อ.สารภี จ. เชียงใหม่ พร้อมกับทีมงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ เข้าไปเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ (15 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดดิจิทัล 4.0 รุ่นที่ 1" (15 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” (14 ก.พ. 2560)
นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (13 ก.พ. 2560)
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 (10 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฝึกอบรมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ภายในพื้นที่ของสหกรณ์ทับปริกการเกษตรสหกิจ จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์ทับปริกการเกษตรสหกิจ จำกัด จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม (9 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ (9 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทน ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติของประเทศเนปาล จำกัด (National Cooperative Federation of Nepal Ltd.:NCF) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาวุโส (7 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการแก้ใขปัญหาในการดำเนินธุรกิจให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด (3 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดร้านกาแฟ Coop Coffe และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาแฟ ของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด (3 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน รุ่นที่22/2560และบรรยายพิเศษ (3 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 และเสด็จฯพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “สหกรณ์ก้าวตามรอยพ่อ สานต่ออาชีพพระราชทาน” (1 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯถวายโคสาวตั้งท้อง จำนวน 100 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 ก.พ. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมเกล้าฯถวายโคสาวตั้งท้อง จำนวน 100 ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(2) (1 ก.พ. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมติดตามงานสหกรณ์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง โดยมีสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 10 จังหวัด เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย (26 ม.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์