กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 (16 ม.ค. 2560)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (16 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมในพิธีปลงผมนาคที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร จำนวน 89 คน (16 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัด 12 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (13 ม.ค. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมชี้แจงการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ (Financial Cooperative Central Finance Facility : CFF) (13 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์. ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด ที่สำนักสงฆ์ยางนกออก จังหวัดพัทลุง (13 ม.ค. 2560)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จ.ตรัง จำนวน 237 ครอบครัว (13 ม.ค. 2560)
พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ม.ค. 2560)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลตรัง (13 ม.ค. 2560)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมกับพบปะเครือข่ายแปลงใหญ่ และชมนิทรรศการ (12 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานราชการกับอำเภอ” พร้อมให้นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อการพัฒนางานสหกรณ์ (10 ม.ค. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เครื่องอบลดความชื้น ขนาด 250 ตัน/วันของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ ปี 2559 จำนวน 10 ล้านบาท (9 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 (9 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 (9 ม.ค. 2560)
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ ได้เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของ ตามโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อย บนดอยสูง ครั้งที่ 5 (9 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 (5 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป (5 ม.ค. 2560)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสีมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 6 ,8 ตรวจเยี่ยมอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวก ร่วมแจกอาหาร น้ำดื่มบริการประชาชน (1 ม.ค. 2560)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับธกส. กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สภาพัฒน์ กรมส่งเสริมการเกษตร (29 ธ.ค. 2559)
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สานต่ออาชีพที่พ่อให้” ในอาชีพพระราชทาน ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (29 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์