กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560 (17 มี.ค. 2560)
สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับนโยบายการสร้างสหกรณ์สีขาวด้วย หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ (12 มี.ค. 2560)
วันที่ 6 - 9 เมษายนนี้ เตรียมพบกับงานมหกรรม “มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” (10 มี.ค. 2560)
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (10 มี.ค. 2560)
การประชุมการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของไทยต่อการประชุมเอเปค ประจำปี 2560 (24 ก.พ. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ APO (20 ก.พ. 2560)
งาน Salon International de l' Agriculture au Maroc 2017 (SIAM 2017) (16 ก.พ. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ (14 ก.พ. 2560)
ทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ "ทุนปริญญาตรี สนับสนุนบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร" เปิดรับสมัครวันนี้ (10 ก.พ. 2560)
Power Point สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (10 ก.พ. 2560)
รายละเอียดแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (10 ก.พ. 2560)
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (9 ก.พ. 2560)
ภาพรวมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ ป.ย.ป. (8 ก.พ. 2560)
การมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการทางานของ ป.ย.ป. และคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ (8 ก.พ. 2560)
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (7 ก.พ. 2560)
ขอเชิญติดตามข่าวสาร เรื่อง Appintment of Programme Office (Research) and Programme Officer (Training) (26 ม.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (25 ม.ค. 2560)
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแต่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (19 ม.ค. 2560)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (5 ม.ค. 2560)
รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (30 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์