กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของไทยต่อการประชุมเอเปค ประจำปี 2560 (24 ก.พ. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ APO (20 ก.พ. 2560)
งาน Salon International de l' Agriculture au Maroc 2017 (SIAM 2017) (16 ก.พ. 2560)
ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) (15 ก.พ. 2560)
ขอประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ (14 ก.พ. 2560)
ทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ "ทุนปริญญาตรี สนับสนุนบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร" เปิดรับสมัครวันนี้ (10 ก.พ. 2560)
Power Point สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (10 ก.พ. 2560)
รายละเอียดแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (10 ก.พ. 2560)
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (9 ก.พ. 2560)
ภาพรวมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ ป.ย.ป. (8 ก.พ. 2560)
การมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการทางานของ ป.ย.ป. และคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ (8 ก.พ. 2560)
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (7 ก.พ. 2560)
ขอเชิญติดตามข่าวสาร เรื่อง Appintment of Programme Office (Research) and Programme Officer (Training) (26 ม.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรรถนะ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้ง ที่ 1 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (25 ม.ค. 2560)
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแต่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (19 ม.ค. 2560)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (5 ม.ค. 2560)
รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (30 ธ.ค. 2559)
ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (28 ธ.ค. 2559)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (26 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
โปสเตอร์ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อประชาสัมพันธ์ (26 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 334 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์