กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (5 ม.ค. 2560)
รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (30 ธ.ค. 2559)
ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (28 ธ.ค. 2559)
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (26 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
โปสเตอร์ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อประชาสัมพันธ์ (26 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกองแผนงาน (20 ธ.ค. 2559)
ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย (16 ธ.ค. 2559)
โครงการ“สหกรณ์รวมน้ำใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 5” (7 ธ.ค. 2559)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2560 นำสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ มาจัดลงกระเช้าของขวัญเพื่อจำหน่ายในเทศกาลปีใหม่ (30 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ของสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ (23 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (23 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (15 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (11 พ.ย. 2559)
แบนเนอร์ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา (7 พ.ย. 2559)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนากรณีราคาข้าวตกต่ำ (2 พ.ย. 2559)
แบบนิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (21 ต.ค. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (21 ต.ค. 2559)
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การตัดสินการประกวดผลงานกลุ่มผู้ผลิตคุณภาพ ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้ผลิตสินค้าการเกษตร (19 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลดไฟล์ไวนิลขนาดใหญ่ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (17 ต.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์