กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเชิญสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Coop ข้อมูลสหกรณ์ทั่วไทย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แล้ววันนี้
ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ IOS ดาวน์โหลดได้ที่
https://itunes.apple.com/th/app/smart-co-op/id1049073283?mt=8
Android ดาวน์โหลดได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcoop


แอปพลิเคชั่นประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจคือ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ Co-op Videos สินค้าสหกรณ์ สารสนเทศสหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ค้นหาข้อมูลสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อหน่วยงาน 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์