กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    1     2     3     4     5  
 
Quick Link


แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
17/03/2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560
12/03/2560 สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับนโยบายการสร้างสหกรณ์สีขาวด้วย หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
10/03/2560 วันที่ 6 - 9 เมษายนนี้ เตรียมพบกับงานมหกรรม “มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”
10/03/2560 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
24/02/2560 การประชุมการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของไทยต่อการประชุมเอเปค ประจำปี 2560
20/02/2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ APO
16/02/2560 งาน Salon International de l' Agriculture au Maroc 2017 (SIAM 2017)
     

 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
ข่าวกิจกรรม
23/03/2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Chistian Staacke เจ้าหน้าที่โครงการ DGRV ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน
23/03/2560 นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
22/03/2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
22/03/2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้การต้อนรับ
     
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
     


ข่าวน่ารู้
เสริมแนวรุกการใช้อำนาจนายทะเบียน กำกับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง
อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร
อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด
     
กิจกรรมความสำเร็จของสหกรณ์
     
   
คุยกับอธิบดี สารจากอธิบดี สารตรงอธิบดี
การเชื่อมโยง


โครงการประกวดนวัตกรรมปี 2560
ดาวน์โหลด Application โหลดฟรี Google Play | App Store
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์