กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    1     2     3     4     5  
 
Quick Link

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/01/2560 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
30/12/2559 รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
28/12/2559 ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
26/12/2559 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
26/12/2559 โปสเตอร์ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อประชาสัมพันธ์
22/12/2559 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
20/12/2559 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกองแผนงาน
     

ข่าวกิจกรรม
16/01/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม รุ่นที่ 2
16/01/2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี จัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร
16/01/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมในพิธีปลงผมนาคที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร จำนวน 89 คน
13/01/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัด 12 จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
     
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
     

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยชาวนา

สหกรณ์การเกษตรทำข้าวถุงขายตรงสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ข่าวน่ารู้
อุดรธานี ออกติดตามการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว
อุดรธานี แจงเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จับมือสหกรณ์เตรียมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) ปี ๒๕๖๐ (โคเนื้อ)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
ยะลาขับเคลื่อนหมู่บ้านพื้นที่ระดับ 1 (พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง) (รุ่นที่2)
โครงการกระจายข้าวสารจากแหล่งผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประชุมให้ความรู้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
อุดรธานี เร่งส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
สหกรณ์จังหวัดสตูล ส่งเสริมกระบวนการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
     
กิจกรรมความสำเร็จของสหกรณ์
     
   
ระบบงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร
ระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารฯ ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
ระบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รหัสการเงิน ปปง. การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
สรุปประเด็นข้อหารือ/คำวินิจฉัย ข้อพิจารณา/ข้ออุทรณ์ คพช.
ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผนบริหารความต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ คำรับรองปฏิบัติราชการ
ศูนย์ต้นทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณฯ
ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการฯ ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
วีดีทัศน์การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ระบบหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัย
     
คุยกับอธิบดี สารจากอธิบดี สารตรงอธิบดี
การเชื่อมโยง

ดาวน์โหลด Application โหลดฟรี Google Play | App Store
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์