กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
การดำเนินการกิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย
19/09/2559 เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2" เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ม.เกษตรศาสตร์
29/08/2559 โครงการเฉลิมพระเกียรติขบวนการสหกรณ์ ร่วมใจทำดี เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
05/08/2559 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 51 ปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปีการสหกรณ์ไทย
05/07/2559 สัมมนาระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคหัวข้อ"สหกรณ์สร้างโลกที่ดีกว่า(Asia Pacific Regional Seminar on Coop:Building a Better World)เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง100 ปี สหกรณ์ไทย และเฉลิมฉลอง"วันสหกรณ์สากล"ประจำปี 2559
16/06/2559 โครงการสัมมนาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี "วันสหกรณ์นักเรียน"
07/06/2559 โครงการจัดงาน "7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559"
30/05/2559 โครงการศูนย์เรียนรู้ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
23/04/2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ดีเด่นของเครดิตยูเนี่ยน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย
21/04/2559 โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
20/04/2559 งาน 100 ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จ.สงขลา)
05/04/2559 มอบประกาศเกียรติคุณ "คนดี 100 ปีสหกรณ์ไทย"
14/03/2559 ประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ”
29/02/2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
29/02/2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ อ่านโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29/02/2559 ดาวน์โหลด ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
29/02/2559 ดาวน์โหลด สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทยและวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559
29/02/2559 100ปีสหกรณ์ไทยหนุนศก.ฐานรากสู่ความมั่นคงยั่งยืน
29/02/2559 เฮ100ปีสหกรณ์ไทยจัดยิ่งใหญ่ทั่วไทย
15/02/2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง
15/02/2559 การประชุมคณะกรรมการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2559
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์