กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
สารจากอธิบดี

สารอธิบดี 2559
สารอธิบดี (ประจำเดือนธันวาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนตุลาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกันยายน 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนสิงหาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกรกฎาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมิถุนายน 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนเมษายน 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมีนาคม 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมกราคม 2559)
     
สารอธิบดี 2558
สารอธิบดี (ประจำเดือนธันวาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนตุลาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกันยายน 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนสิงหาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกรกฎาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมิถุนายน 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนพฤษภาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนเมษายน 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมีนาคม 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
สารอธิบดี (ประจำเดือนมกราคม 2558)
     
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์