กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ผลการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ "ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน"
กำหนดตรวจ 15 สิงหาคม 2557

 รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
(ฐานข้อมูลกลาง)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

**หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
จะถูกหัก 10% ดังนั้น จาก 100% จะได้ 90%
**

 หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนกลาง ชื่อหน่วยงาน มาตรฐานข้อมูลกลาง

 1

 2

 3

รายละเอียด 

 4

 5

กลุ่มตรวจสอบภายใน

  6

  7

  8

  9

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

  10

  11

  12

รายละเอียด  

  13

 14

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

 15

ส่วนภูมิภาค
แบ่งเขตตรวจราชการ         
จังหวัด
ที่รับผิดชอบ
ชื่อหน่วยงาน มาตรฐานข้อมูลกลาง
1
1. นนทบุรี
2. ปทุมธานี
3. พระนครศรีอยุธยา
4. สระบุรี

 2

1. ชัยนาท รายละเอียด  
  2. ลพบุรี รายละเอียด  
  3. สิงห์บุรี รายละเอียด  
  4. อ่างทอง รายละเอียด  

 3

1. ฉะเชิงเทรา รายละเอียด 
  2. ปราจีนบุรี
  3. สระแก้ว รายละเอียด 
  4. นครนายก รายละเอียด  
  5. สมุทรปราการ รายละเอียด  

 4

1. กาญจนบุรี รายละเอียด 
  2. นครปฐม รายละเอียด 
  3. ราชบุรี รายละเอียด   
  4. สุพรรณบุรี รายละเอียด  

 5

1. ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด   
 
2. เพชรบุรี
รายละเอียด 
  3. สมุทรสาคร รายละเอียด 
  4. สมุทรสงคราม รายละเอียด  

 6

1. ชุมพร รายละเอียด  
  2. สุราษฎร์ธานี รายละเอียด 
  3. นครศรีธรรมราช รายละเอียด 
  4. พัทลุง รายละเอียด 

 7

1.ระนอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง รายละเอียด
  2. พังงา รายละเอียด
  3. ภูเก็ต รายละเอียด  
  4. กระบี่ รายละเอียด
  5. ตรัง รายละเอียด 

 8

1. สงขลา รายละเอียด
  2. สตูล รายละเอียด 
  3. ปัตตานี รายละเอียด
  4. ยะลา รายละเอียด 
  5. นราธิวาส รายละเอียด

 9

1. จันทบุรี รายละเอียด 
  2. ชลบุรี รายละเอียด 
  3. ระยอง รายละเอียด  
  4. ตราด รายละเอียด 

 10

1. หนองคาย รายละเอียด 
  2. เลย รายละเอียด
  3. อุดรธานี รายละเอียด  
  4. หนองบัวลำภู รายละเอียด 
  5. บึงกาฬ รายละเอียด 

 11

1. นครพนม รายละเอียด 
  2. มุกดาหาร รายละเอียด 
  3. สกลนคร รายละเอียด 

 12

1. ร้อยเอ็ด  รายละเอียด  
  2. ขอนแก่น รายละเอียด  
  3. มหาสารคาม รายละเอียด
  4. กาฬสินธุ์ รายละเอียด  

 13

1. อำนาจเจริญ
  2. ศรีสะเกษ รายละเอียด 
  3. ยโสธร รายละเอียด
  4. อุบลราชธานี รายละเอียด 

 14

1. สุรินทร์ รายละเอียด 
  2. นครราชสีมา รายละเอียด 
  3. บุรีรัมย์ รายละเอียด
  4. ชัยภูมิ

 15

1. เชียงใหม่
  2. แม่ฮ่องสอน
  3. สำปาง
  4. ลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน

 16

1. น่าน รายละเอียด 
  2. พะเยา รายละเอียด 
  3. เชียงราย รายละเอียด 
  4. แพร่ รายละเอียด

 17

1. ตาก รายละเอียด
  2. พิษณุโลก
  3. สุโขทัย
  4. เพชรบูรณ์
  5. อุตรดิตถ์

 18

1. กำแพงเพชร รายละเอียด 
  2. พิจิตร รายละเอียด 
  3. นครสวรรค์ รายละเอียด 
  4. อุทัยธานี รายละเอียด  

 สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078