กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


                 วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  นายเสนอ  ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต  ๖  และ  ๘  ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์  แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  ๑๕๐  คน  ณ  ห้องประชุมพระยานราภิบาล  ชั้น  ๕  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายศุภณัฐ     สิรันทวิเนติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุม  และได้มีการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์แต่ละประเภทเพื่อเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด นายศุภณัฐ     สิรันทวิเนติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานการประชุม นายเสนอ  ชูจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขต  ๖  และ  ๘ ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์  แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และผู้เกี่ยวข้อง นางรอซนานี  สันหมุด  สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส บรรยายชี้แจงวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์  แก่ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และผู้เกี่ยวข้อง  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                         

                                         

                                    
   
                                    
   
 
   
                                          
                                            
                                    
                                     
   
   
                                        

 

 

                                        


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078