กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

               เมื่อวันที่   8  พฤษภาคม   2556  นายชาญชัย   นิมิตรมงคล  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วย ว่าที่  ร.ต. อนุพันธ์   ฉัตรศรีพงษ์    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์    และคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร    ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร     โดยในช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์ประทับช้าง  สังกัดสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ประทับช้าง  จำกัด โดยมีนางนกแก้ว   เมืองทอง    ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพธิ์ประทับช้าง   ให้การต้อนรับและแนะนำสมาชิกกลุ่มได้รู้จัก   พร้อมให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่าย     พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย   ได้แก่    ส้มโอแก้วสี่รส    ส้มโอแก้วรสมะนาว   ส้มโอแก้วรสองุ่น   ส้มโอแก้วรสผลไม้รวม   ส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบ  ส้มโอแก้วรสมะขาม   ผลิตภัณฑ์บรรจุกล่องรูปแบบต่างๆ    และเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ  ได้แก่  การปอกเพื่อเอาเนื้อเหยื่อส้มโอไปกวน     การกวนส้มโอโดยใช้เครื่องกวน     การรีดให้เป็นแท่งและตัดเป็นชิ้นเล็ก     การห่อด้วยกระดาษแก้ว    ช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง    สังกัดสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน  จำกัด  โดยมีนายสมนึก   จันทร์จร   ประธานกลุ่ม   ให้การต้อนรับและแนะนำสมาชิกกลุ่มให้รู้จัก   พร้อมให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมสถานที่ผลิต     ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย   ได้แก่    ลูกประคบสมุนไพร   แผ่นสมุนไพรประคบร้อน  อาทิ   ประคบบ่าหลัง   ประคบเอว   ประคบไหล่เข่า   ถุงมือสมุนไพร   รองเท้าสมุนไพร   แผ่นสมุนไพรประคบร้อนแบบผ้าลายไทยและแบบเนื้อผ้าสีน้ำตาล    และเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตสมุนไพรอบตัว    ชนิดถุงเล็ก     เพื่อจำหน่าย ให้ประเทศญี่ปุ่น    และแนะนำวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพรประคบร้อนๆ  เช่น มะกรูด  ข่า   ตะไคร้  ไพร   และสมุนไพรชนิดอื่นๆ

                             
   
   
   
                            
                             
                              
                                  สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078