กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โปรแกรมระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์  ( login ผ่านเว็บไซต์ )
 
การขอเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
การเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   
การบันทึกและส่งข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
  - วิธีการเลือกคำตอบบน PDA 
  - ปัญหาการใช้งานเครื่อง PDA เขต 17 - 18 
โปรแกรม/คู่มือที่จำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่อง PDA  รุ่น HTC Touch2
โปรแกรมระบบบันทึกผลสำรวจ(Mobile application ) เวอร์ชั่น 05.10.55 
   
   
โปรแกรมระบบบันทึกผลสำรวจ(Mobile application ) เวอร์ชั่น 1.54 (เวอร์ชั่นเก่า)
NETCFv35.wm.armv4i.cab  
sqlceppcwce5armv4i.cab 
sqlcereplppcwce5armv4i.cab 
โปรแกรม Active sync 4.5
   


คู่มือการติดตั้ง / การใช้งาน
คู่มือและคำแนะนำการลงโปรแกรมเวอร์ชั่น 05.10.55
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานแบบสำรวจประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 
การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (EDGE / GPRS)
Power Point การใช้เครื่อง PDA ในการปฏิบัติงาน   (สัมมนา 2/2/54 รร.ปรินซ์พาเลซ)
คู่มือขั้นตอนการลบโปรแกรม “CPD Survey”  (สำหรับมือถือ Samsung)
คู่มือขั้นตอนการลบโปรแกรม “CPD Survey”  (สำหรับมือถือ HTC )
แนวทางปฏิบัติการใช้งานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (PDA) 
คู่มือการติดตั้งภาษาไทยสำหรับเครื่อง PDA  รุ่น HTC Touch2
คู่มือการปรับปรุงข้อมูลดาวเทียม เพื่อใช้งาน GPS หาพิกัด
คู่มือการตั้งค่าไม่ให้เครื่อง PDA ต่อเชื่อม GPRS โดยอัตโนมัติ  (ใช้กับ htc รุ่น touch2 และ samsung รุ่น omnia lite)
คู่มือการใช้งานแบบสำรวจพิกัดมาตรฐานตำแหน่งที่ตั้งสหกรณ์
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรม Active syne สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ เครื่อง PDA


แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน

   - คำนำ_สารบัญ

   - บทที่ 1 บทนำ

   - บทที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์

   - บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

   - บทที่ 4 วิธีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ และหลักฐานการตรวจสอบ

   - บรรณานุกรม

   
  ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ แยกรายจังหวัด ประจำปี 2552
   
   


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078