กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง 
  1.สหกรณ์ทำงานอย่างไร How do cooperatives function? 
  2.ทางเลือกใหม่ทดแทนเส้นใยฝ้าย 
  3.Farmers' Self-determination แฟร์เทรด : โอกาส ความหวัง และทางเลือกของเกษตรกร 
ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ 
  การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)  
  การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียด1 || ดูรายละเอียด2 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด 
  ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด 
  การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด  
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

 
วันที่ 3 เมษายน 2558
  ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Management
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Poverty Reduction
วันที่ 26 มีนาคม 2558
  ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56
วันที่ 18 มีนาคม 2558
  งาน Expo Veneto
วันที่ 9 มีนาคม 2558
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Branding Local Specific Agricultural Products through the Use of Geographical Indications

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  อำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้ กพส.ให้สหกรณ์ 5 ล้าน ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ออกติดตามผลการดำเนินงานและมอบบรรจุภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ดูรายละเอียด
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหายางพาราแบบครบวงจร ดูรายละเอียด
  นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตร จำกัด ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ดูรายละเอียด
  จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ดูรายละเอียด
  นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด   ดูรายละเอียด
  รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ดูรายละเอียด
  สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์  เรียกความเชื่อมั่น  และลดค่าครองชีพแก่สมาชิกและประชาชน ดูรายละเอียด
  อำนาจเจริญร่วมโครงการลดราคาสินค้า ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078