กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด
การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  


วันที่ 30 มกราคม 2558
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วันที่ 23 มกราคม 2558
การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society (WSIS) Project Prizes 2015
วันที่ 12 มกราคม 2558
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Universal Exhibition Milano 2015
วันที่ 24 ธันวาคม 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The International Leadership Workshop for Rural Youth ครั้งที่ 27 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศประจำปี 2558
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
  โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
  โครงการ Training Course on Rural Entrepreneurship Development
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ครั้งที่  2/2558  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ.2558 จังหวัดจันทบุรี    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  โดย นายเกษม  พรหมมินทร์  สหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”   ดูรายละเอียด
  รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายการบริหารสินค้าเกษตรแก่ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด ดูรายละเอียด
  ประชาคมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดระยอง ปี58  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม คนใหม่ กับภารกิจการปฏิบัติงานวันแรก  ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078