กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  

 

  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 9 รายละเอียด 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมบริจาค ให้กับผู้ด้อยโอกาสกับโครงการสหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียด
บันทึกรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ผลยืนต้นฯ   คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบ เพื่อปรับระดับชั้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4  เอกสารแนบ 
  ไฟล์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในฤดูการผลิต ปี 2557/58 (ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร)   ดาวน์โหลดไฟล์ .ai 
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง(กปส.)รุ่นที่ 2 ดูรายละเอียด 
ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลในระบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดูรายละเอียด | เว็บไซต์ 
เกณฑ์การประเมินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและผลการประเมินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด      ดูรายละเอียด 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
แจ้งปรับปรุงเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
  การเสนอผู้สมัครเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญใน HLPE ของ FAO
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 

อ่านข่าวย้อนหลัง

  วันรวมน้ำใจให้กาชาดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดย  นายทศพร  ผลบุตร  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  โครงการตลาดเกษตรกร (Farmar  Market)    ดูรายละเอียด
  นายสุทัศน์  ศรีช้างสารผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วม ประชุม ๓ ฝ่าย    ดูรายละเอียด
  นายวิทยา  จินต์จันทรวงศ์  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร  ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางโพนไผ่ จำกัด  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร ดูรายละเอียด
  นายคณิต ทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ.บ้านโฮ่ง) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ.เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ดูรายละเอียด
  จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078