กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง 
  1.สหกรณ์ทำงานอย่างไร How do cooperatives function? 
  2.ทางเลือกใหม่ทดแทนเส้นใยฝ้าย 
  3.Farmers' Self-determination แฟร์เทรด : โอกาส ความหวัง และทางเลือกของเกษตรกร 
ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ 
  การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)  
  การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียด1 || ดูรายละเอียด2 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด 
  ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด 
  การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด  
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 
   
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English for Communication Intermediate Level"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
  การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
  ทุนรัฐบาลอินเดีย
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
การติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
  โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2559
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
  Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowships to CIRDAP Member Countries (CMCS) for 2015-16
วันที่ 4 มิถุนายน 2558   
  โครงการเรียนภาษาอังกฤษ Online เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
วันที่ 3 มิถุนายน 2558  
  ทุนประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
วันที่ 19 เมษายน 2558
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โครงการ Workshop on Aqriculture Productivity Measurement
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Revitalizing Rural Economies for More Inclusive Development
วันที่ 11 เมษายน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, ltaly
วันที่ 10 เมษายน 2558 
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  นิคมสหกรณ์พนา จังหวัดอำนาจเจิรญ ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่  ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดโครงการ “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ”  ดูรายละเอียด
   นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ดูรายละเอียด
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างกลไกการแก้ไข และพัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน ของสหกรณ์ระดับจังหวัด”  ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน  ดูรายละเอียด
  งานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ นครปฐม  ดูรายละเอียด
   อำนาจเจริญจัดประชุมสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์  ดูรายละเอียด
  อำนาจเจริญ ร่วมประชุมมาตรการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  ดูรายละเอียด
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร จังหวัดสงขลา  ดูรายละเอียด
  ซ้อมใหญ่ปั่นเพื่อแม่ (Bike for MOM) จังหวัดระยอง  ดูรายละเอียด
  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จำกัด จังหวัดพังงา   ดูรายละเอียด
  เปิดศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์พร้อมแล้ว  ณ สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจำกัด จังหวัดบุรีรัมย์  ดูรายละเอียด
  ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดูรายละเอียด
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 จังหวัดนครปฐม  ดูรายละเอียด
  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8  ดูรายละเอียด

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ จ.อำนาจเจริญรับการตรวจประเมินและคัดเลือกโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด

 

สสจ.สมุทรสาคร  ประชุมบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียด

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ร่วมจัด "ตลาดเกษตร ตลาดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนคนเดิน จังหวัดสกลนคร" ดูรายละเอียด

 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียด

 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดูรายละเอียด

 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่2/2 ดูรายละเอียด

 

นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี  สหกรณ์จังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ ดูรายละเอียด

 

จังหวัดชัยนาทจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078