กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
::อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ - Intranet of Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  บทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง 
  1.สหกรณ์ทำงานอย่างไร How do cooperatives function? 
  2.ทางเลือกใหม่ทดแทนเส้นใยฝ้าย 
  3.Farmers' Self-determination แฟร์เทรด : โอกาส ความหวัง และทางเลือกของเกษตรกร 
ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ 
  การสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เพิ่มเติม)  
  การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียด1 || ดูรายละเอียด2 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น แบบสอบถามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยาการบุคลลส่วนภูมิภาค คลิกทำแบบสำรวจ || คลิกดูรายละเอียด 
  ขอเชิญข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมภาพยนตร์ "ทศพิธธรรมราชา" ดูรายละเอียด 
  การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 11) โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียด 
  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียด  
  ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์    ดูรายละเอียด 
   
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
  ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
วันที่ 19 เมษายน 2558
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โครงการ Workshop on Aqriculture Productivity Measurement
  โครงการ Multicountry Observational Study Mission on Revitalizing Rural Economies for More Inclusive Development
วันที่ 11 เมษายน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015, ltaly
วันที่ 10 เมษายน 2558 
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"
วันที่ 8 เมษายน 2558 
  เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 6 เมษายน 2558
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2558 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ)
วันที่ 3 เมษายน 2558
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Management
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย Poverty Reduction

 

อ่านข่าวย้อนหลัง

 
  ท่านวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 15,16  ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยนายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตพื้นที่อำเภอเมือง    ดูรายละเอียด
  อำนาจเจริญเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา    ดูรายละเอียด
  สสจ.สมุทรสาคร  ส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักงาน ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ร่วมออกบริการจัดคลินิกสหกรณ์ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2558    ดูรายละเอียด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ    ดูรายละเอียด
  สหกรณ์ปทุมธานีจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ “ลดราคา10%”    ดูรายละเอียด
  ฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน” สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์    ดูรายละเอียด
  สหกรณ์จังหวัดตราด เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ภาคเกษตรในพื้นที่”    ดูรายละเอียด
  จันทบุรีลงนาม MOU ผลไม้ ยกระดับคุณภาพเพิ่มช่องทางการตลาด    ดูรายละเอียด
  นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดชุมพร    ดูรายละเอียด
  นางนันทรัตน์ อ่อนนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาส ครบรอบ 43 ปี ก้าวขึ้นปีที่ 44 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง    ดูรายละเอียด
  เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2558    ดูรายละเอียด
   แม่กลองร่วมบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์     ดูรายละเอียด
  นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์   ดูรายละเอียด
 

ภาคข่าวกิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์         
12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200         
โทรศัพท์ 0-2281-1900 , 0-2281-3095 โทรสาร 0-2282-6078