กรมส่งเสริมสหกรณ์
     Please wait..........
:: กรมส่งเสริมสหกรณ์ - Cooperative Promotion Department ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • sanew2
sanew22
Slideshow CSS by WOWSlider.com v4.8
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ค้นหาสารสนเทศสหกรณ์ สถิติสหกรณ์ คลินิคกฏหมาย กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รับสมัครงาน ภาษาไทย English
 

 

 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงของเรา

   

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงของเรา

   

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงของเรา

   

 

 

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

 

 

 

  
:::สำนักพระราชวัง ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่านร่วมชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2552::: |***รายละเอียดสารคดีเฉลิมพระเกียรติ*** ::::: :::ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 ของทุกปี เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :::สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 02 6182323 ต่อ 1112,1115 Fax. 0 2618 2323 ต่อ 1113 หากหน่วยงานใดประสงค์จะติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว :::  :::::: ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงของเรา สามารถเข้าชมได้ที่ --> http://th.msn.com/kingofthailand>> xxx << ::: สายด่วนของรัฐบาล โทร 1111 หรือสามารถเข้าได้ที่http://www.1111.go.th/::::: ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษพฤติการณ์ของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถส่งมาได้ที่ ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. วังเทวะเวสม์ 10205:::

วันที่ 31 มีนาคม 2552
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 117 ปี
วันที่ 26 มีนาคม 2552
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม Earth Hour
วันที่ 25 มีนาคม 2552
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2552
วันที่ 20 มีนาคม 2552
ผลการสัมมนาเรื่อง" สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
วันที่ 19 มีนาคม 2552
โครงการประกวดเครื่องหมายกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ตำแหน่ง Coordinator Adminstration,Finance and Human Resources ของ UNCCD
วันที่ 18 มีนาคม 2552
สมัครเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์  |  ใบสมัคร
วันที่ 17 มีนาคม 2552
การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนส่งออกประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 16 มีนาคม 2552
การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore Thailand Leadership Development Programme
วันที่ 13 มีนาคม 2552
การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนส่งออกประเทศญี่ปุ่น
การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

  อ่านข่าวย้อนหลัง

ระบบร้องเรียน

ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์

      31 มีนาคม 2552
     

ภาพข่าว สินค้าสหกรณ์ 

     

ภาพข่าว มหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค

กรมส่งเสริมสหกรณ์วางแนวทางส่งเสริมขบวนการสก.
      เล็งเปิดหลักสูตรสอนวิชาสหกรณ์
      ภาพข่าว เตรียมงาน เกษตรกรนำไทย พ้นภัยเศรษฐกิจ
      แก้วิกฤติอดอยาก
     

  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิตรกร สามประดิษฐ์และนายเลอพงษ์ มุกสิกะมาน รองอธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2552 ณ ตลาดสหกรณ์ ใกล้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และประชาชนเข้าร่วมในงานครั้งนี้   คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Joketani Cokanasiga, Minister for Primary Industries ประเทศฟิจิ ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสวุวรรณภูมิ  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ โอกิ จากมหาวิทยาลัยมะฟู คณะกรรมการพิเศษของสหกรณ์โตโตะเซเคียว เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Alfred Maesulia รองปลัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ประเทศเกาะโซโลมอน ในโอกาศที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 29 ณ ห้องรับรองพิเศษ สนามบินสวุวรรณภูมิ   คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในทีดินนิคมสหกรณ์(กสน.5)แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และข้าราชการในจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ  คลิ๊กรายละเอียด
 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2552  ระหว่างวันที่ 26 -30 มีนาคม 2552 ภายใต้แนวคิด “สินค้าสหกรณ์ ล้ำคุณค่า ราคายุติธรรม”ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

  คณะผู้เข้าอบรมด้านสหกรณ์สำหรับผู้นำและบุคลากรขององค์กร ต่าง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 100 คน เข้าพบ น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้มาอบรมและดูงานที่ชุมชนบ้านลำไทร เขตหนองจอก กรุงเทพ  คลิ๊กรายละเอียด
  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค โดยมีนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมงาน ณ ซิตี้ คอมเพล็กซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพ   คลิ๊กรายละเอียด
  นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ. ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  คลิ๊กรายละเอียด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2552 และงานฉลองครบรอบ 36 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ ฯ และนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 14 มีนาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายประเสิฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 3 ปี ณ กรมการข้าว คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์” ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  คลิ๊กรายละเอียด
  กิจกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์การเกษตร ในประเทศไทย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก   คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Christian Hegemer, Executive Director,   Mr. Karl – Peter Schoenfisch, Director ของมูลนิธิ Hanns Seidel แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ2552  คลิ๊กรายละเอียด
  น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อสส.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  คลิ๊กรายละเอียด
  นายอเนก ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อทำสัญญาซื้อขายข้าวหอมมะลิ ให้บริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 มีนาคม 2552  คลิ๊กรายละเอียด
  พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และพิธีมอบโล่ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ดีเด่นโดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมในพีธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2552 โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธานในพิธี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ บริเวณห้องโถง กรมส่งเสริมสหกรณ์   คลิ๊กรายละเอียด
  นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อระบบสหกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2552  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับรางวัล “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น”จากมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา โดยมี พลตำรวจเอก เภา สารสิน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552     คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ในการศึกษาการดำเนินงานและปฏิบัติงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อปรับปรุงแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย    คลิ๊กรายละเอียด
   นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รมช.ก.เกษตร ฯ เยี่ยมชมการดำเนินการส่งออกกล้วยหอมไปประเทศญี่ปุ่นและตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด    คลิ๊กรายละเอียด
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  “นักสหกรณ์แห่งชาติ” แก่นักสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552    คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ชุดที่ 40 ปี ธ.กส. ชุดแผ่พระเมตตาสู่ปวงชน ครั้งที่ 26 ชุดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 8 บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คลิ๊กรายละเอียด
  นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลสุขภาพกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลากรของกรมฯ  ณ โรงแรมเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กรายละเอียด
  นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์กับเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและหอการค้าจังหวัดตราด โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ชวงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมงานดังกล่าวณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด  คลิ๊กรายละเอียด
  นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรตามระดับชั้น หลักสูตร วิทยากรการสหกรณ์ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  คลิ๊กรายละเอียด

ดูข้อมูลย้อนหลัง
สรุปผลการประชุมครม.
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สารสนเทศ 
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ข่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์
ระบบบรรจุภัณฑ์
ประกาศซื้อ ขายสินค้าสหกรณ์
ถามมา - ตอบไป
อีเมล์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกร 
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
ฟังเพลงออนไลน์ อัลบั้มพิเศษสุดรวมเพลงสหกรณ
ระบบบันทึกข้อมูลการจำหน่ายน้ำนมดิบ
สารสาระ
ถามตอบปัญหาทางไกลผ่านดาวเทียม

สรุปผลการประชุมครม.
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สารสนเทศ 
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ข่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์
ระบบบรรจุภัณฑ์
ประกาศซื้อ ขายสินค้าสหกรณ์
ถามมา - ตอบไป
อีเมล์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกร 
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
ฟังเพลงออนไลน์ อัลบั้มพิเศษสุดรวมเพลงสหกรณ
ระบบบันทึกข้อมูลการจำหน่ายน้ำนมดิบ
สารสาระ
ถามตอบปัญหาทางไกลผ่านดาวเทียม

สรุปผลการประชุมครม.
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สารสนเทศ 
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ข่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์
สินค้าสหกรณ์
ระบบบรรจุภัณฑ์
ประกาศซื้อ ขายสินค้าสหกรณ์
ถามมา - ตอบไป
อีเมล์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกร 
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
ฟังเพลงออนไลน์ อัลบั้มพิเศษสุดรวมเพลงสหกรณ
ระบบบันทึกข้อมูลการจำหน่ายน้ำนมดิบ
สารสาระ
ถามตอบปัญหาทางไกลผ่านดาวเทียม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Firefox , Chrome , Safari